หลงเงา / Trust No One Meryl Sawyer

ISBN:

Published:

328 pages


Description

หลงเงา / Trust No One  by  Meryl Sawyer

หลงเงา / Trust No One by Meryl Sawyer
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 328 pages | ISBN: | 7.19 Mb

.. ระหวางปฏิบัติภารกิจปราบปรามผูกอการรายในปาแอมะซอน โบรดี ฮอวค ไดรับจดหมายฉบับหนึงจากชายผูอางวา เปนพอทีไมเคยพบกันมายีสิบเกาปี เขาขอรองใหโบรดีกลับบานในแคลิฟอรเนีย ที ซึงคนตระกูลฮอวคดำเนินกิจการผลิตไวนมาหลายชัวอายุคน“ลูกพอ รีบมาเดียวนี พอตองการความชMore.. ระหว่างปฏิบัติภารกิจปราบปรามผู้ก่อการร้ายในป่าแอมะซอน โบรดี้ ฮอว์ค ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากชายผู้อ้างว่า เป็นพ่อที่ไม่เคยพบกันมายี่สิบเก้าปี เขาขอร้องให้โบรดี้กลับบ้านในแคลิฟอร์เนีย ที่ ซึ่งคนตระกูลฮอว์คดำเนินกิจการผลิตไวน์มาหลายชั่วอายุคน“ลูกพ่อ รีบมาเดี๋ยวนี้ พ่อต้องการความช่วยเหลือ พวกศัตรูกำลังใกล้เข้ามาแล้ว อย่าเชื่อใคร”โบรดี้คิดว่า ข้อความในจดหมายนั้นช่างไร้สาระ แต่ก่อนจะโยนมันทิ้ง รูปถ่ายชายหนุ่มหน้าเหมือนเขาราวกับส่องกระจก ซึ่งแนบมาในจดหมาย ก็ทำให้โบรดี้เปลี่ยนใจ และออกเดินทางเพื่อพิสูจน์ความจริง พร้อมหาคำตอบที่หายไปในชีวิต เขาได้พบกับ วิคตอเรีย แอนเดอร์สัน หญิงสาวผู้มีอดีตขมขื่น เพราะรักชายที่ชอบเสี่ยงอันตราย แต่ราวกับต้องมนตร์ เธอหลงรักโบรดี้ ทั้งที่ยังหมั้นอยู่กับ เอลเลียตต์ ฮอว์ค ฝาแฝดผู้เพียบพร้อม...ชายในภาพถ่ายใบนั้นเพียงแค่คืนแรกที่ย่างเท้าเข้าหุบเขานาปา โบรดี้พบว่า พ่อของเขาเพิ่งเสียชีวิตและมันไม่น่าใช่อุบัติเหตุ ท่ามกลางวงล้อมของสมาชิกในครอบครัวที่เขาไม่เคยพบ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกกับผู้หญิงที่เขาตกหลุมรักโบรดี้รู้ว่า สถานการณ์ของเขาไม่ง่ายนัก และเขาไม่ควรเชื่อใครEnter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "หลงเงา / Trust No One":


haifastreetfoodtours.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us