รอยรัก หักเหลี่ยมตะวัน (The Rising Sun, #1) ณารา

ISBN:

Published:

550 pages


Description

รอยรัก หักเหลี่ยมตะวัน (The Rising Sun, #1)  by  ณารา

รอยรัก หักเหลี่ยมตะวัน (The Rising Sun, #1) by ณารา
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 550 pages | ISBN: | 9.53 Mb

ทาเคชิ บุตรชายคนเลกผูสืบทอดตำแหนงโอะยะบุนแทนบิดา ของกลุมยากุซาทียิงใหญทีสุดในเมืองโยโกฮามา ซึงแอบหลงรัก แพรวดาว นักเรียนทุนชาวไทย ทังๆ ทีเขามี ไอโกะ หญิงสาวทีผูใหญจัดการหมันหมายไวใหตังแตเดก ดวยเหตุผลในการสืบทอดอำนาจและธุรกิจแตแลว... ผลจากการทีMoreทาเคชิ บุตรชายคนเล็กผู้สืบทอดตำแหน่งโอะยะบุนแทนบิดา ของกลุ่มยากุซ่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองโยโกฮาม่า ซึ่งแอบหลงรัก แพรวดาว นักเรียนทุนชาวไทย ทั้งๆ ที่เขามี ไอโกะ หญิงสาวที่ผู้ใหญ่จัดการหมั้นหมายไว้ให้ตั้งแต่เด็ก ด้วยเหตุผลในการสืบทอดอำนาจและธุรกิจแต่แล้ว... ผลจากการที่ทาเคชิประกาศขอชำระแค้นกับศัตรูคู่แข่ง ก็ทำให้แพรวดาวกลายเป็น หมาก ของเกมการห้ำหั่นระหว่างยากุซ่าสองกลุ่มที่กำลังแย่งชิงความเป็นใหญ่ เพราะฝ่ายตรงข้ามล่วงรู้ว่าเธอคือดวงใจของเขา ในเวลาเดียวกันเธอก็กลายเป็น เหยื่อ ที่ไอโกะต้องการตัวมาบูชายัญรักฝังแค้นของเธอ!

ความรักของทาเคชิและแพรวดาวที่ต้องอยู่ท่ามกลางความแค้นของคนอื่นๆEnter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "รอยรัก หักเหลี่ยมตะวัน (The Rising Sun, #1)":


haifastreetfoodtours.com

©2008-2015 | DMCA | Contact us