کلیات سعدی Saadi

ISBN:

Published: 2005

Hardcover

1067 pages


Description

کلیات سعدی  by  Saadi

کلیات سعدی by Saadi
2005 | Hardcover | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 1067 pages | ISBN: | 8.30 Mb

کلیات سعدی مصحَّح محمدعلی فروغی بارها و به شیوههای متفاوتی بهچاپرسیدهاست. بعضی فقط از تصحیح فروغی استفاده نمودهاند و تدوین او را رها کردهاند. بعضینیز همانغلطهای مطبعی چاپ نخستین را عیناً تکرارکردهاند. بیگمان اوّلینچاپّ منقّح و پاکیزه ازروی تصحیح وMoreکلیات سعدی مصحَّح محمدعلی فروغی بارها و به شیوه‌های متفاوتی به‌چاپ‌رسیده‌است.

بعضی فقط از تصحیح فروغی استفاده نموده‌اند و تدوین او را رها کرده‌اند. بعضی‌نیز همان‌غلطهای مطبعی چاپ نخستین را عیناً تکرارکرده‌اند. بی‌گمان اوّلین‌چاپّ منقّح و پاکیزه ازروی تصحیح و تدوین فروغی که دارای مزایای بسیاری نسبت‌به چاپهای قبلی بود توسّط استاد بهاءالدّین خرّمشاهی سرانجام‌یافت.درطبع حاضر سعی‌شده علاوه‌بر حفظ مزایای چاپهای گذشته با اضافات و تغییراتی‌که ذیلاً اشاره می‌شود، استفاده‌ازآن ساده و راحت شود:1- تا آنجا که مقدوربوده سعی‌شده اغلاط چاپّی طبعهای گذشته اصلاح‌شود.2- علاوه‌بر آوردن استدراکات و نسخه‌بدلها در ذیل هرصفحه هرجاکه تصحیح فروغی محلّ شکّ و تردید بود با افزودن علامت * در متن، صحیح آن در پاورقی آورده‌شده‌است.3- اعراب‌گذاری آیات و احادیث و ابیات عربی.4- با حرکت‌گذاری کلمات و عبارات مشکل و بعضاً نامأنوس، در خواندن صحیح متن تسهیل‌شده‌است.5- علامت‌گذاری در موارد لازم که به‌صحیح‌خواندن اشعار و عبارات کمک شایانی می‌کند.6- رعایت رسم‌الخطّ امروزی.7- تهیّه و تنظیم واژه‌نامۀ نسبتاً جامع درشرح لغات مشکل و توضیح بعضی اَعلام و اسامی خاص.

سعی‌شده‌است از معانی مختلف کلمات، معنی‌ئی‌که در متن موردنظربوده آورده‌شود.8- فهرست اَعلام.9- فهرست قصائد و قطعات برحسب حروف قافیه.10- تدوین کشف‌الأبیات گلستان و بوستان و غزلیات.درطبع حاضر سعی‌شده ویژگی‌های ذکرشده در بالا به‌بهترین‌وجهی انجام‌شود. بااین‌وجود مدّعی بی‌کم‌وکاستی در آن نیستیم و امید آن داریم که خوانندگان محترم با ارائۀ پیشنهادات اصلاحی خود، ما را در تکمیل و تتمیم کتاب در چاپهای بعد یاری رسانند.Enter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "کلیات سعدی":


haifastreetfoodtours.com

©2008-2015 | DMCA | Contact us